Huurovereenkomst naar gemeen recht

Het gemeen huurrecht is van toepassing op alle huurovereenkomsten, behalve wanneer de wet een afwijking voorziet. Hierbij kan gedacht worden aan de woninghuurwet, de handelshuurwet en de pacht.  

Volgende topics worden nader behandeld: