Over Ons

Als gespecialiseerde advocaten kan u ons contacteren voor praktische en oplossingsgerichte adviezen,  de redactie van contracten, bijstand bij de aanvraag of betwisting van stedenbouwkundige vergunningen en bij geschillen over professionele aansprakelijkheid.

Wij begeleiden bij de realisatie van vastgoedprojecten en dit van bij de start tot aan de oplevering. Wij adviseren bij vastgoedtransacties zoals aan- en verkoop van onroerende goederen of via de overdracht van aandelen van patrimoniumvennootschappen. Wij staan in voor de redactie van de contracten tot vestiging van zakelijke rechten zoals opstal en erfpacht en contracten met de bouwpartners.  

Tevens hebben wij een ruime ervaring op het vlak van het overheidsopdrachtenrecht en de geschillen daarrond.  

Wij genieten ook een uitstekende reputatie voor het bijstaan van cliënten actief in de markt van energie en meer in het bijzonder hernieuwbare energie. Wij beschikken over een bijzondere ervaring met betrekking tot biobrandstoffen, zonne-energie en fotovoltaïsche installaties en windenergie.  

We vertegenwoordigen talrijke verenigingen van mede-eigenaars van appartementsgebouwen bij geschillen met promotoren of met mede-eigenaars, of bij de redactie of aanpassing van de statuten van het gebouw.  

Waar nodig vertegenwoordigen we onze cliënten voor rechtbanken, arbitrage-instellingen of in het kader van een bemiddeling. Het team bevat erkende bemiddelaars en advocaten die ook regelmatig worden aangesteld als arbiter in bouwgeschillen.  

Diverse bouwpromotoren, verenigingen van mede-eigenaars, aannemingsbedrijven, architecten en ingenieurs, vastgoedmakelaars en overheidsinstellingen deden reeds beroep op onze juridische dienstverlening.

Aan het hoofd van dit team staat Frank Burssens, vennoot en mede-oprichter van Everest Advocaten. Hij is auteur van talrijke publicaties, waaronder het handboek “Aannemingsrecht” (Maklu, 2015, 2e editie, 570 blz., m.m.v. Laura De Smijter).