De architectenovereenkomst - Verbintenissen van de opdrachtgever

De architenovereenkomst dient tevens de verbintenissen van de opdrachtgever te omschrijven. Meer bepaald zullen volgende verplichtingen op de opdrachtgever rusten: