Contractuele aansprakelijkheid na de aanvaarding

Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken

Een verborgen gebrek is een gebrek in de bouw dat door de bouwheer en de personen die hem hebben geassisteerd bij de goedkeuring van de werken niet vaststelbaar was en dat het bouwerk of een gedeelte ervan niet of minder geschikt maakt tot het gebruik waartoe men het heeft bestemd maar dat toch niet van die aard is dat het valt onder de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect.

Tienjarige aansprakelijkheid

Zowel de architect als de aannemer zijn gedurende tien jaar aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het gebouw.