Het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 vervangt drie decreten die tevoren de bescherming van de monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologisch erfgoed regelden.

Het Onroerenderfgoeddecreet is net zoals het Onroerenderfgoedbesluit in werking getreden op 1 januari 2015. Het hoofdstuk archeologie is pas vanaf 1 januari 2016 gefaseerd in werking getreden.