Contractuele aansprakelijkheid

De aannemer kan zowel tijdens het uitvoeren van de werken aansprakelijk worden gesteld als na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Contractuele aansprakelijkheid tot de aanvaarding

Wanneer blijkt dat de aannemer in de loop van de werkzaamheden zijn verplichtingen niet nakomt, kan hij hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De opdrachtgever beschikt over verschillende sanctiemogelijkheden.

Contractuele aansprakelijkheid na de aanvaarding

Na de aanvaarding van de werken, kan de aannemer aansprakelijk gesteld worden wegens verborgen gebreken alsook op basis van zijn tienjarige aansprakelijkheid.