De uitvoering van de overheidsopdrachten

Na de gunning van de overheidsopdracht aan een welbepaalde aannemer, leverancier of dienstverlener, treedt de contractuele fase in van de overheidsopdracht. Ook tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht dient een specifieke reglementering (onder meer het KB uitvoering 2017) worden nageleefd.