Overdracht van huur en onderverhuring  

De overdracht van huur en onderverhuring zijn mogelijk indien volgende voorwaarden voldaan zijn (art. 10-11bis handelshuurwet):

  • De overdracht of onderhuur gebeuren samen met de overdracht of verhuur van de handelszaak 
  • De overdracht of onderhuur betreffen alle rechten van de hoofdhuurder
  • De verhuurder of zijn familie mogen niet wonen in het gehuurde goed  

Gevolgen  

Indien de overdracht gepaard gaat met de overdracht van de handelszaak, wordt de overnemer rechtstreekse huurder van de verhuurder. Ook de onderhuurder zal rechtstreeks huurder worden van de hoofdverhuurder, wanneer het een volledige onderverhuring betreft die samengaat met overdracht van de handelszaak.  

De oorspronkelijke huurder blijft echter hoofdelijk gehouden tot alle uit de aanvankelijke huur voortvloeiende verplichtingen.