Recht van natrekking

Het recht van natrekking zorgt ervoor dat de vruchten van roerende goederen en de gebouwen en beplantingen op onroerende goederen vermoed worden aan dezelfde eigenaar toe te behoren.  

Door het recht van natrekking wordt de grondeigenaar dus vermoed ook de eigenaar te zijn van alle gebouwen, werken en beplantingen op het stuk grond. Dit vermoeden is echter weerlegbaar.

Partijen kunnen van deze algemene regel afwijken. Zo vormt het vestigen van een opstalrecht een uitzondering op bovenstaand principe.