De uitoefening van het beroep van architect in het kader van een middelenvennootschap

Conform art. 5 van het Reglement van de beroepsplichten, kan de architect-natuurlijke persoon zijn beroep uitoefenen in een professionele burgerlijke vennootschap of in een vereniging. Het gaat hier louter om een samenwerkingsverband tussen verschillende architect-vennoten. De verschillende vennoten zullen het beroep van architect uitoefenen in naam en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan zelf het beroep van architect niet uitoefenen.

De nationale Raad van de Orde van Architecten heeft voor deze samenwerkingsvorm een aanbeveling uitgevaardigd: Aanbeveling van 28 november 1997 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een vennootschap of associatie, www.architect.be.

Wanneer een architect ervoor opteert om te werken via een middelenvennootschap, stelt zich de vraag wie de aansprakelijkheid draagt voor fouten begaan in uitvoering van de architechtenopdracht: de architect-natuurlijke persoon en/of de middelenvennootschap. Er werden reeds verschillende vonnissen en arresten geveld omtrent deze problematiek.