De architect

In bouwzaken moet de opdrachtgever meestal verplicht beroep doen op een architect. Deze heeft de drievoudige taak van ontwerpen, raad geven en controleren van de werken. Zijn opdracht wordt meer in het bijzonder beschreven in de architectenovereenkomst.

De regels die eigen zijn aan het beroep van architect zijn divers en gaan uit van zowel wetgevend als van tuchtrechtelijke overheden. Daarnaast is de architect ook onderworpen aan het intellectueel eigendomsrecht, met name het auteursrecht en het tekeningen- en modellenrecht.  

De architect kan zijn beroep ook uitoefenen in het kader van een middelenvennootschap. Tevens kunnen rechtspersonen die over rechtspersoonlijkheid beschikken het beroep van architect uitoefenen indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Topics: