Relatie tussen de onderaannemer en de hoofdaannemer  

De relatie hoofdaannemer – onderaannemer is dezelfde als die tussen opdrachtgever en aannemer. Beide partijen zijn evenwel handelaar hetgeen onder meer gevolg heeft op de regels van het bewijsrecht.

De onderaannemer kan op zijn beurt een onderaannemer aanspreken voor de uitvoering van de werken. De hoofdaannemer staat dan los van dit contract.  

Indien de aannemer zich voor de uitvoering van de overeenkomst laat vervangen door een hulppersoon, zoals de onderaannemer, is de aannemer contractueel aansprakelijk voor de hulppersoon waarop hij beroep heeft gedaan. De aansprakelijkheid van de aannemer blijft evenwel beperkt tot de schade die een voorzienbaar gevolg is van de gebrekkige uitvoering door de onderaannemer.