Welkom

bij Everest vastgoed

Everest Vastgoed huisvest een groep gespecialiseerde advocaten in de materies vastgoedrecht, bouwrecht, appartementsmede-eigendom, ruimtelijke ordening, energierecht, milieurecht en overheidsopdrachten.

Als gespecialiseerde advocaten kan u ons contacteren voor praktische en oplossingsgerichte adviezen, bijstand en geschillenbeslechting in voormelde materies.

Frank Burssens