Vrijwaring voor eigen daad  

De vrijwaring voor eigen daad impliceert de verbintenis om iets niet te doen. De verkoper moet zich onthouden van elke feitelijke stoornis of rechtsstoornis.

Feitelijke stoornis  

Een rechtsstoornis is elke stoornis die het gevolg is van een aanspraak die de verkoper, of zijn rechthebbenden onder algemene titel, maken op de verkochte zaak krachtens een beweerd recht. Dit impliceert dat de verkoper geen zakelijk of persoonlijk recht kan uitoefenen op de verkochte zaak.