Verplichtingen van de huurder  

De huurder is tot volgende verbintenissen gehouden:

  • Het gehuurde gebruiken als een goede huisvader en volgens de bestemming welke bij het huurcontract daaraan gegeven is (art. 1728 BW)
  • De huurprijs op de bepaalde termijn voldoen (art. 1728 BW)
  • Het gehuurde goed na het beëindigen van de huur teruggeven en instaan voor de huurschade (art. 1730-1735 BW)
  • Instaan voor de schade ten gevolge van brand aan het gehuurde goed (art. 1733 BW)
  • Instaan voor de beschadigingen en de verliezen die ontstaan door toedoen van zijn huisgenoten of van zijn onderhuurders (art. 1735 BW)
  • Een omstandige plaatsbeschrijving opstellen (art. 1730 BW)
  • Het gehuurde goed van genoegzaam huisraad voorzien (art. 1752 BW)